Palírna Radlík

Destilační zařízení pálenice

Pěstitelská pálenice vyrábí pravé ovocné destiláty z ovoce dodaného pěstiteli v systému tzv. pěstitelského pálení, jenž je výrazně daňově zvýhodněn. Kromě toho nabízíme možnost zakoupit si ovocné destiláty vyrobené v režimu našeho malého ovocného lihovaru.

 

Pěstitelům nabízíme dva způsoby, jak tuto službu využít:

  • Při tradičním způsobu, rozšířeném zejména na Moravě, si pěstitel sám založí kvas a po vykvašení ho doveze do pálenice. Může být sám přítomen pálení a aktivně ovlivňovat celý proces. Takto připraveného kvasu však musí být minimálně cca 200 litrů, což odpovídá kapacitě jednoho kotle.
  • Pro méně zkušené zpracovatele je vhodnější přivezt čerstvé ovoce (zpravidla jablka nebo hrušky) a ostatní, tj. drcení, moštování, vedení kvasu a pálení nechat na starost pálenici. Pokud dodá více jak 200 kg ovoce, může mít pěstitel pálenku pouze ze svého ovoce, pokud dodá menší množství, bude zpracováno společně s ovocem jiných pěstitelů.

Moštárna s drtičem ovoce a lisem Zpracováváme veškeré běžné ovoce vypěstované na Vašem pozemku. Musí však být dobře vyzrálé, nesmí být nahnilé nebo naplesnivělé. Třešně a višně je nutné odstopkovat. Broskve na zpracování nepřijímáme.

Na výrobu 1 litru ovocné 50 % pálenky je potřeba cca 10 – 20 Kg zralého ovoce v závislosti na cukernatosti a druhu ovoce.

Pálenku stáčíme do přinesených nádob. Dárkové lahve s originální etiketou, stejně jako levné demižony si můžete u nás zakoupit. Nedoporučujeme dávat pálenku do plastových nádob! Nádoby na kvašení (sudy) si můžete u nás bezplatně zapůjčit. Prodáváme rovněž dubové soudky na zrání destilátu.