Ke stažení

Zde najdete dokumenty vztahující se k pěstitelskému pálení.

 • Plná moc k zastupování
  V případě, že pěstitel nemůže být přítomen při předání vypěstovaného ovoce nebo kvasu a výdeji ovocné pálenky, může k tomu zplnomocnit jinou osobu viz. plná moc.  Současně je třeba předložit občanský průkaz zmocnitele (majitele pozemku) ke kontrole údajů. Postačí i fotokopie
 • Důležité informace pro zákazníky pěstitelského pálení
  Zde najdete pohromadě ty nejdůležitější informace o pěstitelském pálení.
 • Jsme řádným členem Unie Destilatérů
  Unie Destilatérů se snaží propagovat poctivý přístup k řemeslu a stavovskou čest. Členové Unie se zúčastňují mnoha školenía degustací. Každý člen musí dodržovat stanovy Unie, legislativu, hygienu provozu a vysokou řemeslnou úroveň.
 • Příprava kvasu
  Kvalita ovocného destilátu je zásadně ovlivněna kvasem, ze kterého bude v pěstitelské pálenici vyroben ovocný destilát. Zde jsou základní body, kterých byste se měli držet při jeho přípravě.
 • Zrání destilátu v dubovém soudku
  Zrání destilátu v dubovém soudku mu přidává další chuťový rozměr.